"SEQÜÈNCIA DE CARA I PIERCING ESCANEJATS" 2003
Escaner, 25'5 x 63'5cm
Sèrie de 10 còpies