"MODEL CONTRASTADA" 2003
Fotografia digital, 27 x 41cm
Sèrie de 10 còpies