"BAIXANT PEL CARRER MAJOR, I RETRATANT EL COSTAT SENAR"
Abril 2004, Sant Cugat del Vallès
Fotografia digital, 160 x 42cm

Sèrie de 10 còpies