Cartell oficial de l'exposició
4- Restaurant El Casalet (Valldoreix)
"Gravats"
Del 15 de setembre al 27 de gener de 2013

 

 

"MONESTIR DE SANT CUGAT" 2007
Aiguafort
Planxa de 40 x 30cm
L'estampa que s'hi exposa és la primera estampa de prova, que és propietat de l'artista

 

 

"EL MONESTIR" 2011
Aiguafort
Planxa de coure 12,5 x 9,5cm
Proves d'artista de diferents colors, papers, i netejats de planxa
Estampes a 12€ unitat i 20€ dues estampes (sense marc)

 

 

"CAN MONMANY" 2005
Aiguafort i aiguatinta
Planxa de 24,7 x 16,3cm
-60€- (sense marc)

 

 

"EX-LIBRIS PREMI LITERARI VALLDOREIX" 2008
Aiguafort, 123 x 84mm
Encàrrec de l'EMD de Valldoreix
Sèrie de 100 estampes numerades i signades, i 10 proves d'artista
L'obra que s'exposa és propietat de l'artista

 

 

"SEQÜÈNCIA DE 4 PANYS DE PORTES DE LA CERDANYA" 1999
Aiguafort,
Planxa de zenc de 49'6 x 29'5cm

-150€- (sense marc)
-200€- (amb marc)

 

 

"TORRE NEGRA" 2002
Aiguafort i aiguatinta
Planxa de 19' 7 x 14' 8cm
Sèrie de 25 estampes en sèpia fosc
-60€- (sense marc)

 

 

"TORRE BLANCA" 2002
Aiguafort i aiguatinta
Planxa de 19' 7 x 14' 8cm
Sèrie de 25 estampes en sèpia fosc
-60€- (sense marc)

 

 

"MASIA TORRE BLANCA" 1998
Aiguafort, aiguatinta i punta seca
Planxa de 14,8 x 14,8 cm
Sèrie de 25 estampes
-60€- (sense marc)

 

 

"ERMITA DE LA SALUT" 2001
Aiguafort i aiguatinta
Planxa de 30 x 20 cm
Prova única sense els arbres, només amb l'aiguafort.
-80€- (sense marc)

 

 

"CONGRÉS INTERNACIONAL D'EXLIBRISTES CATALUNYA 2014 - XXXV FISAE" desembre 2011
Gravat a l'aiguafort sobre planxa de coure de 10 x 10cm i estampat en paper Creysse DIN A-5
Proves d'artista de diferents colors, numerades i signades
-12€ unitat i 20€ dues estampes- (sense marc)

 

 

"VISTA DE GIRONA" 1998
Aiguafort, aiguatinta i punta seca
Planxa de 24,7 x 16,4 cm
Proves d'artista de diferents colors, numerades i signades
-50€- (sense marc)

 

                          

 

"PARET AMB FINESTRA" i "PARET AMB DUES FINESTRES"
1999
Aiguafort, aiguatinta
Planxa de 3'9 x 8'3cm
-100€- (amb marc)

 

 

 

"VISTA DEL MONESTIR DES DELS ABSIS" 1999
Aiguafort, planxa de 29'8 x 19'8 cm
-70€- (sense marc)
-90€- (amb marc)

 

 

"SANT JORDI, EL LLIBRE, LA ROSA I EL DRAC" 2012
Aiguafort sobre coure il·luminat amb aquarel·la
Planxa de 12,5 x 16,5cm
Papers de diferents mides
-20€- (sense marc)
-40€- (amb marc)

 

 

"GEGANTS DE SANT CUGAT - 25 ANYS" 2012
Aiguatinta i aiguafort, amb tocs de burí i brunyidor, i aquarel·la vermella
Planxa de zenc de 15 x 15cm
Paper de 25,5 x 35,5cm
-20€- (sense marc)

 

 

"EX-LIBRIS VALLDAUREX" 2000
Gravat a l'aiguafort, planxa de 98 x 49mm
Totes les obres signades i numerades com a P.A. 1, P.A. 2, P.A. 3...
Regal de l'artista a aquesta associació de Valldoreix
-10€- (sense marc)

 

 

"EX-LIBRIS SANT JORDI" 2009
Aiguafort, 98 x 198mm. Paper: 160 x 280mm
Totes les obres signades i numerades com a P.A. 1, P.A. 2, P.A. 3...
Algunes estampes estan retocades amb aquarel·la
-12€- (sense marc)