GRAN  Sant Cugat    Núm. 128   Divendres, 9 de gener de 1998 

ENTREVISTA