ELS 4 CANTONS    Núm. 222   Divendres, 9 de gener de 1998 

C r í t i c a   d ' A r t

El 'Courbet' Santcugatenc
de finals del Segle XX
.
TATIANA BLANQUÉ
.
..
.
    "L'obra d'art és un fragment de la Creació vist a través d'un temperament", així ho va escriure Zola i així ho interpreto jo també. Sempre que he pogut veure l'obra de l'Adolf no ha estat tant el que pinta o dibuixa, sinó el com ho fa, el que m'ha frapat. És la seva convicció pictòrica, la seva mà dreta a l'hora d'agafar un llapis, la seva capacitat de transmetre allò que vol, una transparència evident, un reflexe palpable de la vida quotidiana, tot resumit en un instant que ja no tornarà a ser igual, però que és en la seva obra on ja per sempre quedarà representat. Un realisme ideal, una necessitat d'absorbir segon a segon el que està succeint, ja sigui mitjançant una representació seqüencial, fotogràfica o pictòrica. És la seva pintura una manera acurada i objectiva de representar el que té al seu davant. No podíem aplicar a la trajectòria pictòrica de 
    l'Adolf la descripció del que s'anomena realisme; aquell moviment que sorgí en el s. XIX, caracteritzat per la rebel.lió contra els temes tradicionals de tipus històric, mitològic o religiós i a favor d'escenes on no idealitzaven la vida quotidiana. Evidentment l'Adolf ha evolucionat amb la història i ha sabut actualitzar-lo fins al seu moment, fins a la contemporaneïtat. L'Adolf plasma allò en què ell troba una afinitat. És la seva pintura, en molts dels casos, tan sumament real que acaba convertint-se en quelcom d'irreal, d'un verisme absolut. Evidentment no és aquest l'aspecte que caracteritza la seva obra, però sí quelcom que el fa ser ell, quelcom que l'identifica entre molts d'altres. En definitiva, val la pena veure aquesta exposició, un recorregut de 10 anys per un realisme particular d'un pintor que no es rendeix mai.