SÈRIE ERÒTICA

"SEQÜÈNCIA ERÒTICA DE MODEL"
1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9
Llapis sobre paper,
amb marca enfonsada de 30 x 20 cm.
Mida del paper: 56 x 38 cm
ATENCIÓ: algunes imatges poden ferir la vostra sensibilitat. En aquest cas, no cliqueu per a ampliar!
Aquesta sèrie es ven complerta, i pel sistema de subhasta, escribint aquí:
subhasta sèrie
L'última oferta és de: 350€
(el preu no inclou l'enviament)

SERIE ERÓTICA

"SECUENCIA ERÓTICA DE MODELO"
1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9
Lápiz sobre papel,
con marca hundida de 30 x 20 cm.
Mida del papel: 56 x 38 cm

ATENCIÓN: algunas imágenes pueden herir vuestra sensibilidad. En este caso, no clicar para ampliar!
Esta serie se vende completa, y por el sistema de subasta, escribiendo aquí:
subasta serie
La última oferta es de: 350€
(El precio no incluye el envío)

EROTIC SERIES

"EROTIC SEQUENCE FROM MODEL"
1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9
Pencil over paper
on an indenture of 30 x 20 cm
Paper size: 22 in x 15 in

ATTENTION: this material is for adults. Do not click here if you do not want to zoom the picture!
This set of 9 drawings is sold all together (e.g. individual drawings cannot be purchased separately)
and is offered at auction.
Click here to place your bid:
auction series
Current Bid: 350€
(Bid does not include shipment)

 

Tot ha passat; i ara m'eixugo els llavis
i potser els ulls i de nou em disposo
a contemplar plàcidament la vida.

Faig inventari de moments viscuts
i amb dits maldestres dibuixo la gràcil
silueta dels cossos que no oblido.

Miquel Martí i Pol
SUITE DE PARLAVÀ

Edicions 62 - Barcelona