"SEQÜÈNCIA DE MODEL SENTADA DE FRONT EN UNA CADIRA"  1996
Llapis sobre paper, 55 x 40cm

"SECUENCIA DE MODELO SENTADA DE FRENTE EN UNA SILLA" 1996

Lápiz sobre papel

"SEQUENCE OF MODEL SITTING IN A CHAIR" 1996

Pencil on paper