"El moviment del cos és bellesa pura"
1989
Llapis sobre paper, 30 x 26cm