"RETRAT DE LA MARIA" 2004
"RETRATO DE MARIA"
Llapis sobre paper, 35 x 46cm
Col.lecció privada, Barcelona