"PEDRO EL 1989" 2020
Llapis sobre paper, 25 x 30cm
Col·lecció privada, Sant Cugat del Vallès
Lápiz sobre papel
Graphite pencil on paper

"IGNASI EL 1989" 2020
Llapis sobre paper, 25 x 30cm
Col·lecció privada, Sant Cugat del Vallès
Lápiz sobre papel
Graphite pencil on paper

Cada un dels "nens", ara ja grans, tenen el seu retrat, però les dues obres es complementen i formen una sola imatge, que també tenen reproduïda fotogràficament: