"MESSI (2013-2022)"  2022
Llapis sobre paper, 30 x 40cm

Col·lecció privada, Marçà, Tarragona
Dibuix d'una gran complexitat tècnica, donat que el blanc dels bigotis no està fet amb pintura
o amb retolador blanc, sinó que és el blanc del paper.
Per tant, s'ha de dibuixar amb els llapis al voltant dels bigotis,
o utilitzar una goma molt petita i retocar els costats de cada bigoti.