"LUIS, ROSA, EDUARD i ANNA" 2004
Llapis sobre paper, 67'6 x 83'5cm
Col.lecció privada, Sant Cugat del Vallès