.
"ILONA" 2002
Llapis sobre paper, 50 x 48cm

Col.lecció privada, Sant Cugat