"HUGO I CLÀUDIA" 2003
Llapis sobre paper, 65'8 x 50cm