"ALBERT I LAIA" 2004
Llapis sobre paper
Col.lecció privada, Sant Cugat del Vallès