"CAN CUSSÓ" 2003
Llapis sobre paper

Col.lecció privada, Valldoreix