"CAN CUSSÓ" 2003
Llapis sobre paper

Col·lecció privada, Valldoreix